Klauzule Informacyjne RODO For Home Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  1. Przesyłając dane osobowe, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji sprzedaży zamówionego towaru bądź realizacji zamówionej usługi.
  2. Administratorem danych osobowych Klienta, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest For Home Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Cygana 4/109, 45 – 131 Opole.
  3. Wszelkie informacje i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Spółki lub pod adresem e-mail: inspektor@4hs.eu
  4. Inspektorem danych osobowych w Spółce For Home Systems Sp. z o.o. jest Paweł Śnieżek, z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: inspektor@4hs.eu.
  5. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Klientowi prawa dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez For Home Systems Sp. z o.o. w zgodzie z przepisami prawa, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub zlecenia, w szczególności w celu doręczenia zakupionego towaru. Dane osobowe mogą być w szczególności przekazane podmiotowi realizującemu dostawę zakupionego towaru.
  7. Spółce For Home Systems Sp. z o.o. przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych osobowych.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez For Home Systems Sp. z o.o. co najmniej przez okres potrzebny do realizacji umowy sprzedaży lub zlecenia.
  9. For Home Systems Sp. z o.o. nie sprzedaje danych osobowych Klienta jakimkolwiek podmiotom.
  10. W związku z przetwarzaniem przez For Home Systems Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.