Grunt silikonowo-silikatowy GRUNLIT SiSi 5kg BAZA

33,48 zł
Brutto Realizacja do 72h

Wodorozcieńczalny środek gruntujący z piaskiem kwarcowym, na bazie dyspersji i potasowego szkła wodnego, dostępny w kolorze białym lub w systemie barwienia KOSBUD COLOR. Służy do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawę tynkarską ACRYLIT Si-Si w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych podłożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działaniem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich.

Istnieje możliwość zamówienia gruntu bez piasku kwarcowego.

Zużycie:

ok. 0,2-0,3 kg/m²

przy jednokrotnej aplikacji na po­wierzchni gładkiej

Paleta  barw

Opakowanie : 5 kg BAZA

Ilość
Dostępny stacjonarnie

  • Bezpieczeństwo transakcji Bezpieczeństwo transakcji
  • Dostawa na czas Dostawa na czas

ZASTOSOWANIE

Grunlit-SiSi służy do wykonywania warstwy podkładowej pod wyprawy tynkarskie w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być również nakładany na wszystkich trwałych i czystych pod­łożach mineralnych: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Reguluje, wyrównuje chłonność podłoża i zabezpiecza je przed działa­niem wilgoci. Zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień warstw wierzchnich.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, trwałe, czyste, wolne od wykwi­tów i powłok antyadhezyjnych. Stare, spękane, łuszczące się powłoki należy usunąć, a drobne uszkodzenia naprawić i za­szpachlować. Podłoża mineralne, pylące o wysokiej chłonno­ści, zagruntować GRUNLITEM U lub gruntem głęboko penetru­jącym GRUNLIT G.

Przygotowanie produktu:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania nale­ży wymieszać mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jed­norodnej konsystencji.

Aplikacja

Podkładowy grunt silikonowy GRUNLIT Si-Si nakładamy rów­nomiernie na całej powierzchni przy pomocy pędzla lub wał­ka metodą mokre w mokre. Bezpośrednio po malowaniu umyć wodą narzędzia. Stosowanie brudnych narzędzi może wpłynąć na obniżenie jakości powłoki. W trakcie prac zaleca się stoso­wanie ubrań i rękawic ochronnych.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć. Do nakładania powłoki gruntującej przystępujemy po odpowied­nim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnię­ciu (po minimum 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej). Wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 5%. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania podkła­dowego środka gruntującego powinna się mieścić w zakre­sie od +5°C do +25°C, a względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 60%. W przypadku niższych tempera­tur i wyższej wilgotności czas wysychania może się znacznie wydłużyć. Grunlitu Si-Si nie należy nakładać przy bezpośred­nim nasłonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania zabez­pieczeń ochronnych. Nie stosowanie się do powyższych zale­ceń może obniżyć jakość powłoki, a w skrajnych przypadkach, doprowadzić do odspojenia warstwy podkładowej wraz z wy­prawą wierzchnią. W przypadku zabrudzeń usuwać je przed zaschnięciem ciepłą wodą.

ZUŻYCIE

Około 0,2-0,3 kg/m² przy jednokrotnej aplikacji na po­wierzchni gładkiej. Zużycie wzrasta na powierzchniach o wy­raźnej strukturze.

RZECHOWYWANIE

Przechowywac nalezy w szczelnie zamknietych nieuszkodzo-nych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Otwierane opakowania nalezy szczelnie zamknac. Resztki produktu przelac do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamkniete przechowywac nie dłuzej niz 6 miesiecy. Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderka 5kg, 10kg, 20kg Zbiorcze : 100x5kg, 44x10kg, 33x20kg

KOSB037
10 Przedmioty